Archives

Categories

Mola-zwangerschap

Een zeer bijzondere vorm van een miskraam is, wat wordt genoemd een mola zwangerschap (mola hydatidosa). Dit komt ongeveer voor bij 1 op de 1800 zwangerschappen. Deze miskraam bestaat uit allemaal heldere blaasjes en lijkt op kikkerdril of op een tros druiven. Deze blaasjes komen voort uit het weefsel dat later de placenta en de vliezen zou vormen (trofoblast). Een vruchtje is nooit aanwezig bij een mola. Deze blaasjes groeien snel en zijn gevuld met vocht. Het mola weefsel groeit dieper in de slijmvlieslaag dan een normale zwangerschap. Een mola kan in aanleg kwaadaardig zijn.

Bijzonderheden zijn, dat blaasjes gemakkelijk afbrokkelen en wat bloedverlies veroorzaken. Omdat de hoeveelheid zwangerschapshormoon veel hoger is dan normaal, heeft een vrouw heftiger zwangerschapsverschijnselen zoals misselijkheid en braken. Ook zet de buik eerder op door de snel groeiende blaasjes.

Een mola zwangerschap kan spontaan geboren worden. Vaak wordt het ontdekt bij een echoscopie. Een mola kan alleen ontstaan tijdens een abnormale zwangerschap of na een normale zwangerschap. Soms is een deel van de placenta veranderd in een mola. Wanneer dat zo is, is het kind ‘niet gezond’.

Nadat een mola is vastgesteld door een echoscopie en hormoon bepalingen, wordt meestal een curettage uitgevoerd. Het is normaal dat er altijd nog wat mola weefsel in de baarmoeder of in het bloed achter blijft. Daarom moet na die behandeling de vrouw via zwangerschapshormoon bepalingen in het bloed een tijdlang gecontroleerd worden. Wanneer de hormoon hoeveelheid nul is, is de vrouw weer beter en mag enige tijd daarna weer zwanger worden. Blijft de hormoonbepaling na vele weken nog aangeven dat er wat mola weefsel aanwezig is in het lichaam, dan is er sprake van een kwaadaardigheid (choriocarcinoom). Verder uitgebreid onderzoek moet aangeven waar die kwaadaardigheid kan zitten en hoe ernstig deze is.

Behandeling van de kwaadaardigheid gebeurt met chemotherapie. Er zijn bepaalde schema’s van behandeling en in een werkgroep van gynaecologen wordt dat afgesproken. Een chemotherapie behandeling kan uit meerdere kuren bestaan. Het zwangerschapshormoon is de meetlat die het succes van de behandeling aangeeft. Gezegd mag worden dat zelden een vrouw overlijdt aan een zwangerschapskwaadaarigheid. Bijna alle vrouwen herstellen geheel en kunnen daarna weer kinderen krijgen, tenzij in het kader van de behandeling de baarmoeder is verwijderd.

In de periode dat de vrouw nog gecontroleerd wordt, kan de anticonceptie het beste geregeld worden met de anticonceptie pil.