Archives

Categories

Zwangerschap

Eén van de bijzonderste en misschien wel mooiste gebeurtenissen in een mensenleven is het krijgen van kinderen. Hoewel het een volkomen natuurlijk proces is, is het iets fantastisch dat je nooit vergeet. Het begint al op het moment dat je beseft dat je zwanger bent en daarna die hele zwangerschapsbelevenis gedurende een periode van negen maanden. Tijdens die zwangerschap ondergaat de aanstaande moeder veel lichamelijke en emotionele veranderingen. En tenslotte de bevalling, die iedere keer weer veel emoties losmaakt. Het kraambed is daarna de overgang naar een volgende fase.

De zwangerschap kan afgezien van een aantal ongemakken probleemloos verlopen. Onder ongemakken wordt verstaan slaperigheid en wat misselijkheid in het begin, later wat rugpijn en ‘het in de weg zitten van de dikke buik’ en tenslotte moeheid, slecht slapen, wat urine verlies en trage ontlasting. De zwangerschap kan ook klachten veroorzaken die het plezier in de zwangerschap kunnen bederven zoals ernstig braken, veel buikpijn, hoofdpijn, last van het bekken, veel last van zuurbranden en zelfs ernstig ziektegevoel.

In dit hoofdstuk wordt zowel de normale als de abnormale zwangerschap, bevalling en kraambedperiode besproken. Ook wordt ingegaan op de eventuele keuzes die gemaakt moeten worden. Hiermee wordt bedoeld bijv. welke zorgverlener, waar bevallen, wel of geen prenatale diagnostiek, een keizersnede bij een stuitligging etc.