Archives

Categories

Waaraan herken je een postnatale depressie?

Bijna alle vrouwen hebben kort na de bevalling, abortus of miskraam één of meer huildagen. Je bent dan erg geëmotioneerd en barst telkens in snikken uit. Ook verschijnselen als spanning, nervositeit, gebrek aan eetlust en slaapproblemen komen de eerste tijd vaak voor. Deze verschijnselen zijn meestal van zodanige aard en omvang dat ze een normaal actief leven niet in de weg staan. Deze verschijnselen verdwijnen vanzelf, zodra je aan het nieuwe ritme gewend bent geraakt en vertrouwd bent met de zorg voor de baby.

Soms verdwijnen deze verschijnselen niet vanzelf, maar verergeren geleidelijk. Je blijft je dan vreemd voelen, anders dan anders. De hierna volgende lijst met meest genoemde klachten is niet bedoeld om je ongerust te maken, Vrouwen met een postnatale depressie herkennen vaak meerdere kenmerken bij zichzelf. Dit betekent niet, dat als je het één hebt, je het andere ook zult krijgen. Herken je jezelf in meerdere symptomen dan kan er sprake zijn van een postnatale depressie.

  • Slaapstoornissen
  • Vermoeidheid
  • Paniekgevoelens
  • Gespannenheid
  • Angsten
  • Depressiviteit
  • Hyperventilatie
  • Obsessies en waanideeën
  • Geen gevoel voor je kind hebben
  • Onverklaarbare pijn

De volgende kenmerken worden eveneens door postnatale depressie-vrouwen genoemd: malen en nog eens malen, ontwijken van contact met anderen, sterk verlies van zelfvertrouwen / eigenwaarde, van muggen olifanten maken, groot verantwoordelijkheidsgevoel, overbezorgdheid, afhankelijk van anderen, als een bezetene zoeken naar hulp.