Archives

Categories

Wat kan ik doen om van de postnatale depressie af te komen?

Een eenvoudig medicijn voor de behandeling van een Postnatale depressie is helaas niet te geven. De ene vrouw heeft voldoende aan veel rust en steun uit haar omgeving. Het is belangrijk dat de jonge moeder haar gevoelens van onzekerheid en het overspoeld zijn door de zorg van een zo afhankelijk wezentje kan delen. Een andere vrouw is weer geholpen met voeding-supplementen in de vorm van vitaminen en mineralen. Vitamine B6 is een middel dat vaak gebruikt wordt. Daarnaast wordt vaak het aminozuur tryptofaan en de mineralen zink en magnesium voorgeschreven.

Is de depressie ernstiger dan wordt er vaak medicatie (hormonen of antidepressiva) voorgeschreven. Het is raadzaam om de medicatie te combineren met ondersteunende gesprekken met een hulpverlener, bijv. een psychotherapeut of counsellor. Het meest belangrijke is dat je contact opneemt met je huisarts als je vermoedt dat je een postnatale depressie hebt. De huisarts is je eerste aanspreekpunt voor de medische begeleiding.

Behandeling gericht op de psychische of psychosociale oorzaken van postnatale depressie

Counselling
Counselling is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar laagdrempelige, praktische psychologische ondersteuning. De nadruk ligt op het hier en nu. Een Counsellor kan je helpen beter met een situatie om te gaan of een probleem op te lossen. Dit gebeurt door middel van persoonlijke gesprekken. Een counsellor heeft geheimhoudingsplicht en is dus een vertrouwenspersoon.

Behandeling gericht op de lichamelijke oorzaken van postnatale depressie

Hormonen
Vaak wordt het hormoon Progesteron voorgeschreven, of in natuurlijke vorm (Progestan) of in synthetische vorm als dydrogesteron (Duphaston). Ondanks de gunstige ervaringen die soms met progesteron worden opgedaan, zijn er geen harde bewijzen dat dit hormoon een postnatale depressie verhelpt.

Er is aangetoond dat oesterogeenpleisters bij een postnatale depressie goed kunnen helpen. Vrouwen die al lang depressief waren, en van wie sommigen zonder succes antidepressiva hadden gebruikt, knapten binnen enkele maanden op nadat ze de pleisters waren gaan gebruiken. Vrouwen die pleisters met een nepmiddel gebruikten verbeterden in dezelfde tijdsperiode veel minder. Nader onderzoek is nog nodig, met name naar de dosering. De juiste dosering is belangrijk omdat oestrogenen ook nadelen hebben.

Antidepressiva
Veel artsen schrijven antidepressiva voor bij een ernstige postnatale depressie. De ervaring leert dat een aantal vrouwen er baat bij heeft en dat ze bij andere vrouwen weer niet helpen. Antidepressiva hebben vaak bijwerkingen, deze verschillen per middel.

Antidepressiva werken niet direct. In het beging kunnen de klachten zelfs toenemen. Na drie tot vijf weken kun je de gunstige effecten van de antidepressiva gaan merken. Bij sommigen duurt dit langer. Belangrijk is om de antidepressiva nog enige tijd te gebruiken nadat je klachten verdwenen zijn. Bouw de antidepressiva nooit op eigen initiatief af. Overleg dit altijd eerst met je (huis)arts.

Alternatieve middelen
Naast de reguliere gezondheidszorg zijn er alternatieve geneeswijzen waarmee door veel vrouwen positieve ervaringen zijn opgedaan: bijvoorbeeld klassieke homeopathie of acupunctuur. Geen enkele behandelwijze is alleen zaligmakend. Van belang is dat je de weg kiest die hij jou past, en therapeuten zoekt die zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging!

Combinatiebehandeling

Veel vrouwen geven aan het meeste baat gehad te hebben bij een combinatie van zowel een lichamelijke als een psychologische aanpak van hun depressie. Dit kan betekenen dat je gesprekken hebt met een (psycho)therapeut of counsellor en daarnaast antidepressiva of een vitamine B preparaat krijgt van je huisarts.

Het is met name belangrijk dat je probeert open te zijn naar anderen over jouw situatie. Dat maakt het voor anderen gemakkelijker om je te helpen. Het erkennen van je probleem en het zoeken naar de juiste hulp is de belangrijkste (en vaak moeilijkste) die je kunt zetten.