Archives

Categories

Wat is een postnatale depressie (PND)

Een postnatale depressie (depressie na de bevalling) is een depressie die tot uiting komt na de geboorte van een kind, een abortus of na een miskraam. In de verschijnselen, de klachten die men heeft, verschilt een postnatale depressie niet echt van een normale depressie. Een postnatale depressie wordt ook wel post partum depressie genoemd.

1 op de 10 vrouwen krijgt na haar bevalling te maken met een postnatale depressie. Van de ca. tweehonderdduizend vrouwen die jaarlijks in Nederland zwanger zijn, zullen dus twintigduizend vrouwen geconfronteerd worden met problemen waarvan ze in de verste verten niet gedroomd hadden.

Een depressief iemand “verliest” van alles: zelfvertrouwen, gevoel van veiligheid, geluk, concentratievermogen, vaardigheden, enzovoort. De postnatale depressie wordt daarom ook wel eens “een ziekte van verlies” genoemd. Iemand die depressief is, zit angstig in haar/zijn lijf en het leven heeft alle uitstraling verloren.

Postnatale depressie na een miskraam

Wanneer een vrouw na een miskraam allerlei klachten krijgt, wordt er bijna nooit gedacht aan een postnatale depressie. De omgeving vindt het normaal dat ze labiel is en verdriet heeft. Zo’n vrouw heeft een reden om depressief te zijn. Na een poosje moet het maar weer over zijn. Met het oog op de hierna beschreven oorzaken van de postnatale depressie kunnen we begrijpen, dat zo’n depressie bij deze vrouwen veel van doen heeft met een ‘depressie na een bevalling’. In lichamelijk opzicht heeft ze dezelfde veranderingen doorgemaakt als de vrouw met een voldragen zwangerschap, terwijl tal van maatschappelijke en psychische factoren ook op haar van toepassing zijn. Sommige vrouwen ervaren een miskraam als persoonlijk falen; “Waarom lukt het mij niet om een gezond kindje te krijgen en anderen wel?”

Postnatale depressie na een abortus

Als een vrouw allerhande klachten heeft na een abortus, wordt, evenals dat het geval is bij een miskraam, vaak voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat er sprake kan zijn van een postnatale depressie. In wezen verschilt een postnatale depressie na een abortus niet van die na een bevalling of miskraam. De vrouw maakt zowel in lichamelijk als psychisch en sociaal opzicht eenzelfde proces door.

De informatie over postnatale depressie is verzorgd door Moret & Partners, een bureau dat counselling verzorgd voor vrouwen met een postnatale depressie