Archives

Categories

Hevig bloedverlies tijdens de menstruatie

De gemiddelde hoeveelheid bloed verlies is ongeveer 50 ml (20-80 ml). Pas wanneer er meer dan 120 ml bloedverlies is bij een normale menstruele cyclus, is er sprake van teveel bloedverlies, menorhagie genoemd. Dit komt ongeveer bij 10% van alle vrouwen voor. Vaak is er ook verlies van stolsels, hetgeen wijst op teveel bloedverlies waarbij het bloed ondertussen stolt. Dat het bloed stolt is niet verontrustend, eerder het tegendeel omdat er dan geen stollingsziekte als oorzaak bestaat.

In normale situaties is een vrouw in staat het bloedverlies zelf weer aan te maken, maar is er langere tijd sprake van teveel bloedverlies dan ontstaat er bloedarmoede (verlaagd Hb = hemoglobine gehalte) met als klacht bleek zien, moeheid en futloosheid. De klacht van teveel bloedverlies komt meer voor bij het ouder worden, vooral na het 35e jaar.

Oorzaken van hevig bloedverlies

In de meerderheid van de vrouwen met teveel bloedverlies bij een regelmatige menstruele cyclus is er géén afwijking aan de baarmoeder, aan de andere geslachtsorganen of aan de vrouwelijke hormonen aanwezig. Zo heeft de aanwezigheid van endometriose, baarmoederslijmvlies weefsel op een andere plaats dan alleen in de baarmoeder, geen verband met teveel bloedverlies. Zeer zelden is een kwaadaardigheid de oorzaak, want dat veroorzaakt vooral abnormaal tussentijds bloedverlies. Wel is er een duidelijk verband met de leeftijd.

Oorzaken van teveel bloedverlies kunnen zijn:

 • gebruik van een koper houdend spiraal als anticonceptie middel in de baarmoederholte
 • versterkte bloedingsneiging (zeer gemakkelijk krijgen van blauwe plekken) in de familie of van de vrouw zelf door een stollingsstoornis
 • gebruik van anti stollingsmedicijnen
 • aanwezigheid van een schildklier ziekte
 • aanwezigheid van een vleesboom (myoom) in de wand van de baarmoeder of uitstulpend in de baarmoederholte zelf
 • soms de aanwezigheid van een poliep, een baarmoederslijmvlies uitgroeisel, in de baarmoederholte

Onderzoek bij hevig bloedverlies

Wanneer er inderdaad teveel bloedverlies is bij een regelmatige menstruele cyclus is een verwijzing naar een gynaecoloog zinvol. Behalve een gesprek (anamnese) over de klachten wordt gevraagd naar de aard, de duur en de hoeveelheid bloedverlies. De volgende onderzoekingen vinden meestal plaats:

 • algemeen gynaecologisch onderzoek: onderzoek met een eendenbek speculum en inwendig onderzoek ter beoordeling van de vagina, de baarmoedermond, de baarmoeder en de eierstokken
 • echografisch onderzoek, meestal inwendig (transvaginaal) ter beoordeling van de baarmoeder en de eierstokken
 • laboratorium onderzoek ter bepaling van een aanwezige bloedarmoede en de aanwezige ijzervoorraad in het lichaam
 • laboratorium onderzoek ter bepaling van stollingsfactoren
 • hysteroscopie d.w.z. kijken via de vagina met een buisje in de baarmoederholte (meestal onder plaatselijke verdoving) om de binnenkant van de baarmoeder te beoordelen
 • zelden een curettage

Lees verder over behandeling van hevig bloedverlies tijdens de menstruatie.