Archives

Categories

De operatie om de baarmoeder te verwijderen

De dag vóór/van de operatie

De dag van opname kan de dag vóór of ván de operatie zijn.

  • In de periode voorafgaand aan de opname wordt bloed-, röntgen- en zonodig ander- onderzoek verricht.
  • Gebruikelijk is er in die periode ook een gesprek met een anesthesist (narcose arts). Tijdens dat gesprek worden de gegevens over de gezondheid doorgenomen en wordt uitgelegd welke narcose wordt gegeven. Bij een vaginale operatie kan zowel algehele- als middels een ruggeprik- verdoving worden gegeven, afhankelijk van de voorkeur van de vrouw, haar conditie en het oordeel van de anesthesist.
  • De gynaecoloog die de operatie uitvoert komt langs, doet mogelijk nogmaals een inwendig onderzoek en beantwoord eventuele vragen.
  • Tot ongeveer 10 uur voor de operatie mag er niet gegeten en gedronken worden. Op de afdeling wordt operatiekleding gegeven en mogelijk wordt wat schaamhaar weggeschoren. Daarna vertrek naar de operatie afdeling waar nog een kalmeringsinjectie wordt gegeven.

Operatietechnieken

vaginale operatie

Bij zo’n operatie ligt de vrouw op een operatiebank met de benen in de beensteunen en wordt via de schede de baarmoeder losgemaakt van de vaginawand, de bloedvaten en de banden. De duur van deze operatie is veel korter (ongeveer 30 minuten) dan via de buik, omdat niet eerst de buikwand moet worden opengemaakt en aan het eind weer moet worden gesloten. Wanneer er ook een uitzakken is van de schedewand aan de blaas kant of aan de endeldarm kant, worden die na de verwijdering van de baarmoeder gecorrigeerd.

Buikwand (abdominale) operatie

Meestal wordt een horizontale snede (bikini snede) vlak boven de schaambeharing gezet. Een verticale snede van de navel naar beneden wordt alleen gezet als het niet anders kan, bijvoorbeeld bij kanker of als de baarmoeder zeer groot is of als er al eerder via die lijn is geopereerd.

Na het openen van de buikwand kunnen alle buikorganen goed bekeken worden en kan worden beslist wat er verder gedaan moet worden, alleen de baarmoeder of ook de eierstokken. Na de verwijdering wordt de buikwand weer gesloten. Omdat er tijdens de operatie huidzenuwen zijn doorgesneden, kan de buikhuid een tijdlang wat ‘doof’ aanvoelen.

Kijkbuisoperatie

Een kijkbuis (laparoscopie) operatie is een methode om met behulp van verschillende instrumenten die door buikwand worden ingebracht, de baarmoeder los te maken van de banden, bloedvaten en andere structuren. Bij de navel wordt een kijkbuis via een klein sneetje ingebracht en daarna in de onderbuik nog 2 of 3 hulp instrumenten. Het is dan mogelijk in de buik te kijken en met de hulp instrumenten te opereren. De baarmoeder wordt dan of via de schede of via het sneetje van een hulp instrument verwijderd.

Zo’n operatie vereist grote technische vaardigheid en kan niet in alle gevallen worden uitgevoerd. Het voordeel is dat een vrouw veel eerder is opgeknapt na de operatie en slechts een paar 2-3 cm grote sneetjes heeft. Het nadeel is dat de operatie langer duurt en dat in het algemeen iets meer, dan bij de andere methodes, complicaties kunnen optreden.

Na de operatie

Eerste dagen na de operatie

  • Na de operatie zit er een infuus via een naald in een bloedvat van de arm, een katheter in de blaas en bij een vaginale operatie een tampon in de vagina. De pijnstilling wordt geregeld door de anesthesist, die er voor zorgt dat er zo min mogelijk pijn wordt gevoeld.
  • De dag na de operatie wordt meestal het infuus, de katheter en de tampon verwijderd. Er mag wat gedronken worden en u mag even lopen. Bij teveel pijn wordt extra pijnstilling gegeven.
  • De daaropvolgende dagen mag gedronken en gegeten worden. Ontslag volgt 3 tot 5 dagen na de operatie, tenzij er problemen zijn.
  • Na een buikoperatie duurt het wat langer om goed genoeg te zijn om naar huis te gaan in vergelijking met een kijkbuis of vaginale operatie.
  • Tijdens de opname komt dagelijks een arts langs om het genezingsproces te beoordelen en eventuele uitslagen te bespreken.

Bij ontslag wordt een controle afspraak gemaakt voor over 6 weken. Dat is ongeveer de genezingsperiode. Na een kijkbuis- en vaginale- operatie bent u eerder weer helemaal fit dan na een buikoperatie. In het begin na ontslag is moeheid de belangrijkste klacht. Belangrijk is om veel te rusten, want dat bevordert het genezingsproces. De fysieke krachten komen vanzelf weer terug en in de loop van die 6 weken kunt u steeds meer activiteiten doen. Zwaar tillen moet de eerste weken worden overgelaten aan anderen.

Weer terug in het normale arbeidsproces is mogelijk na ongeveer 4 tot 8 weken, afhankelijk van de soort operatie, de conditie en de leeftijd.

Geslachtsgemeenschap is ongeveer na 3-4 weken weer toegestaan, omdat de wond dan genezen is en er geen infectie kans meer bestaat. Langer nalaten als er nog steeds buikpijn bestaat of bloederige afscheiding is.

>> Lees verder over de gevolgen van / verandering na de verwijdering van de baarmoeder. –>