Archives

Categories

Mogelijke voor- en nadelen indien u besluit mee te doen aan deze studie

Mogelijke voordelen Omdat aspirine en laag-moleculair-gewicht heparine antistollingsmedicijnen zijn, hopen wij dat dit een positief effect heeft op de ontwikkeling van de placenta en dat daardoor de kans op een nieuwe miskraam of intra-uteriene vruchtdood verkleind wordt. Indien u meedoet aan dit onderzoek bestaat de kans dat u door behandeling hiermee voordeel heeft. Anderzijds wordt u individueel niet tekort gedaan indien u de placebo (dus feitelijk geen) behandeling krijgt, omdat er geen goed uitgevoerd onderzoek bekend is dat een duidelijk voordeel van behandeling met aspirine en/of laag-moleculair-gewicht heparine heeft aangetoond.

Nadelen Indien u meedoet aan dit onderzoek moet u dagelijks een tablet innemen, vanaf het moment van insluiting in de studie tot een zwangerschapsduur van 36 weken. Indien u heeft geloot voor de laag-moleculair-gewicht heparine, moet u zichzelf elke dag injecteren gedurende vrijwel de gehele zwangerschap. Op de injectieplaats kunnen blauwe plekken ontstaan die pijnlijk kunnen zijn.

Het gebruik van elk medicijn geeft kans op bijwerkingen. Zowel bij aspirine als bij gebruik van laag-moleculair-gewicht heparine, bestaat een licht verhoogde kans op bloedingen. Een tandvleesbloeding bijvoorbeeld die normaal bij een goed poetsende zwangere mag voorkomen, kan iets langer duren. Aspirine kan (toename van) maagklachten geven, en in zeldzame gevallen maagzweren met of zonder bloedingen. Bij langdurig gebruik van laag-moleculair-gewicht heparine is botontkalking beschreven, maar uit eerder onderzoek is gebleken dat het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap en borstvoeding geen aanleiding geeft tot meer botontkalking dan bij een normale zwangerschap en zich nadien spontaan herstelt.

Tenslotte komen allergische reacties geregeld voor, wat zich kan uiten in huiduitslag en jeuk. Meestal is het dan nodig om de behandeling te staken en over te gaan op een laagmoleculaire gewichts heparine van een ander merk. Zoals eerder gezegd is de ervaring met gecombineerde behandeling met beide medicamenten beperkt tot die bij vrouwen met het zeldzame antifosfolipidensyndroom. Ofschoon uit de beperkt beschikbare onderzoeksgegevens bloedingsproblemen zich niet vaker lijken voor te doen dan bij behandeling met aspirine of laag-moleculair-gewicht heparine alleen, kan hierover geen definitief uitsluitsel worden gegeven.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dr. Saskia Middeldorp via alife@amc.uva.nl. Zij is internist en specifiek bloedstollings-deskundige en werkzaam in het AMC te Amsterdam.