Archives

Categories

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd

In dit onderzoek wordt bestudeerd of het gebruik van antistollende medicijnen, namelijk aspirine en/of laagmoleculair gewichtsheparine (nadroparine), een verbetering geeft van de kans op een goede zwangerschapsafloop bij vrouwen die tenminste tweemaal een miskraam of intra-uteriene vruchtdood hebben gehad.

Om dit te bereiken wordt behandeling vergeleken met geen behandeling. Door middel van het lot wordt bepaald of u geen behandeling krijgt (zoals gebruikelijk is), of een behandeling met aspirine alleen, of een behandeling met aspirine in combinatie met laag-moleculair-gewicht heparine. Om het onderzoek zo optimaal mogelijk uit te voeren, is het voor de patient en de arts onbekend of werkelijk aspirine wordt gebruikt. Een aantal vrouwen zal in plaats van echte aspirine namelijk een placebo (neppil) krijgen. Omdat laag-moleculair-gewicht heparine middels injecties moet worden toegediend, wordt dit niet vergeleken met een placebo.

De belangrijkste uitkomst die in de 3 groepen wordt bestudeerd is het aantal levend geboren kinderen. Na afloop van het onderzoek wordt dit bij de 3 groepen vergeleken. Daarnaast wordt het verloop van de zwangerschap in de 3 groepen wordt met elkaar vergeleken, waarbij gelet wordt op het optreden van zwangerschapscomplicaties, zoals hoge bloeddruk, groeivertraging of een te vroege bevalling. Uiteraard worden ook eventuele bijwerkingen van de medicijnen onderzocht, zoals bloedingen, allergische reacties, en aangeboren afwijkingen.

In totaal zullen ruim 300 vrouwen deelnemen aan het onderzoek, dat in verschillende ziekenhuizen wordt uitgevoerd.

Van beide medicamenten is bekend dat ze veilig zijn in de zwangerschap. Er is ruime ervaring opgedaan bij vrouwen met andere medische problemen dan miskramen, zoals bijvoorbeeld een eerdere veneuze trombose of longembolie, hartkleppen, of het eerder genoemde antifosfolipidensyndroom. De combinatie van beide medicamenten wordt vrijwel uitsluitend gegeven aan vrouwen met het zeldzame antifosfolipidensyndroom. Uit de beperkt beschikbare onderzoeksgegevens lijken bloedingsproblemen zich niet vaker voor te doen dan bij behandeling met aspirine of laag-moleculair-gewicht heparine alleen. Op pagina 3 wordt uitvoeriger ingegaan op de nadelen om deel te nemen aan dit onderzoek.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dr. Saskia Middeldorp via alife@umc.uva.nl. Zij is internist en specifiek bloedstollings-deskundige en werkzaam in het AMC te Amsterdam.