Archives

Categories

Achtergrondinformatie

Tenminste tweemaal heeft u een miskraam gehad of is uw kindje in de baarmoeder overleden, zonder dat hiervoor een goede verklaring is gevonden. Eén van de mogelijke oorzaken is de vorming van kleine bloedstolsels in de zich ontwikkelende placenta (moederkoek), waardoor uiteindelijk een miskraam of vroegtijdig overlijden van het ongeboren kind optreedt (intra-uteriene vruchtdood).

Indien ongewenste bloedstolsels elders in het lichaam optreden, spreekt men van trombose. Bij sommige vormen van trombose is aspirine nuttig ter voorkoming van (nieuwe) bloedstolsels, terwijl bij andere vormen laag-moleculair-gewicht heparine beter geschikt is.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen met een zeldzame stollingsneiging in combinatie met herhaald zwangerschapsverlies (het zogenaamde antifosfolipiden syndroom) baat hebben bij behandeling met een combinatie van aspirine en laag-moleculair-gewicht heparine. Hiermee verbeterde de kans op een goede zwangerschapsuitkomst in belangrijke mate. Of dit ook geldt voor vrouwen zonder het antifosfolipidensyndroom maar mét miskramen of intra-uteriene vruchtdood, is tot op heden onduidelijk, omdat goed wetenschappelijk onderzoek hiernaar niet verricht is. Daarom wordt bij een volgende zwangerschap doorgaans géén behandeling voorgeschreven.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dr. Saskia Middeldorp via alife@amc.uva.nl. Zij is internist en specifiek bloedstollings-deskundige en werkzaam in het AMC te Amsterdam.