Archives

Categories

Onderzoek bij vrouwen die 2 of meer miskramen gehad hebben

In januari 2008 is de laatste deelneemster in de ALIFE* studie ingesloten. Nieuwe aanmeldingen zijn niet meer mogelijk. De uiteindelijke resultaten van de ALIFE studie zijn naar verwachting eind 2009 bekend. Tot die tijd (1 ½ jaar) gaan deelneemsters van de Alife studie door met studiemedicatie en worden de gegevens van de eerstvolgende zwangerschap vastgelegd.

De ALIFE-studie onderzoekt de effectiviteit van het toedienen van bloedstollingsremmers aan zwangere vrouwen die eerder een miskraam hebben gehad. Het is een onderzoek van het AMC-ziekenhuis te Amsterdam. Een groep vrouwen die tenminste tweemaal een miskraam hebben gehad of een kindje dat overleden is in de baarmoeder, zonder dat hiervoor een goede verklaring is gevonden, hebben zich reeds aangemeld voor deze studie. Eén van de mogelijke oorzaken is de vorming van kleine bloedstolsels in de placenta (moederkoek), met als gevolg een miskraam of het vroegtijdig overlijden van het ongeboren kindje. Mogelijk kan het aantal miskramen en in de baarmoeder overleden kinderen worden verminderd, door toediening van aspirine en/of heparine. Deze medicijnen gaan bloedstolling tegen en verminderen o.a. de kans op trombose.

Hieronder treft u verdere uitleg aan over het onderzoek en over uw mogelijke rol en de voor- en nadelen daarvan.

>> Beginpagina ALIFE-studie
>> Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd
>> De gang van zaken tijdens het onderzoek
>> Mogelijke voor- en nadelen indien u besluit mee te doen aan de studie
>> Achtergrondinformatie
>> Overige informatie

* ALIFE = Anticoagulants for living fetuses = bloedstollingsremmers ter voorkoming van zwangerschapsverlies (miskraam of overlijden ongeboren kindje in de baarmoeder)